Bảo trì bảo dưỡng mạng cáp quang

    – Đo kiểm mạng cáp quang bị sự cố, xử lý lỗi, suy hao trên toàn tuyến
    – Đo kiểm nghiệm thu công trình mạng cáp quang, cáp đồng, nghiệm thu công trình hoàn công

    1
    Bạn cần hỗ trợ?