TRUYỄN DẪN KÊNH THUÊ RIÊNG – P2P

Dịch vụ Truyền dẫn kênh thuê riêng – P2P là dịch vụ kết nối trực tiếp 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Dịch vụ này sẽ cung cấp giải pháp kết nối trực tiếp giữa 2 văn phòng công ty với băng thông không giới hạn.


Đặc điểm của dịch vụ:


Cam kết chất lượng dịch vụ:

Cam kết về chất lượng đường truyền: 100% dữ liệu được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng và kênh truyền tải hoàn toàn riêng biệt ngay với cả nhà cung cấp mạng.
Cam kết thời gian để khắc phục sự cố: Hỗ trợ 24/7/365, khắc phục sự cố khắc phục dịch vụ trong 4 giờ lỗi đường dây vật lý.

1
Bạn cần hỗ trợ?