CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ - COLOCATION SERVER

Colocation Server là dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tự trang bị máy chủ. Khi sử dụng colocation, người dùng có toàn quyền sử dụng và quản lý máy chủ của mình.. Thay vì phải tự xây dựng một chỗ đặt server riêng với chi phí cao mà không chắc chắn được hiệu quả. Dịch vụ cho thuê chỗ đặt Colocation Server sẽ giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp hơn.
SERVER 1U
Công suất điện 400W / 1 server
Cổng nguồn 1 port
Data transfer. Unlimited
Port mạng 1 Gbps
Địa chỉ IP 1 IPs
Băng thông dùng chung quốc tế / trong nước 10 Mbps/100 Mbps
Máy phát điện / UPS / Điều hòa. Dự phòng n+2
KVM quản trị từ xa
Hỗ trợ kỹ thuật. 24/7/365
SERVER 2U
Công suất điện 400W / 1 server
Cổng nguồn 1 port
Data transfer. Unlimited
Port mạng 1 Gbps
Địa chỉ IP 1 IPs
Băng thông dùng chung quốc tế / trong nước 10 Mbps/200 Mbps
Máy phát điện / UPS / Điều hòa. Dự phòng n+2
KVM quản trị từ xa
Hỗ trợ kỹ thuật. 24/7/365
SERVER 4U
Công suất điện 500W / 1 server
Cổng nguồn 1 port
Data transfer. Unlimited
Port mạng 1 Gbps
Địa chỉ IP 1 IPs
Băng thông dùng chung quốc tế / trong nước 10 Mbps/300 Mbps
Máy phát điện / UPS / Điều hòa. Dự phòng n+2
KVM quản trị từ xa
Hỗ trợ kỹ thuật. 24/7/365
TỦ RACK OFFLINE
Không gian server. 42U
Công suất điện 6 Kw / 1 rack
Cổng nguồn 24 port (300W / 1 port)
Số lượng server tối đa 20 Server
Data transfer. n/a
Port mạng n/a
Địa chỉ IP n/a
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước n/a
Máy phát điện/UPS/ Điều hòa Dự phòng n+2
KVM quản trị từ xa.
Hỗ trợ kỹ thuật. 24/7/365
TỦ RACK ONLINE
Không gian server. 42U
Công suất điện 6 Kw / 1 rack
Cổng nguồn 24 port (300W / 1 port)
Số lượng server tối đa 20 Server
Data transfer. Unlimited
Port mạng 1 port x 1 Gbps / 23 port x 1 Gbps
Địa chỉ IP 36 IPs
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 15 Mbps/400 Mbps
Máy phát điện/UPS/ Điều hòa Dự phòng n+2
KVM quản trị từ xa.
Hỗ trợ kỹ thuật. 24/7/365