Đầu tư hạ tầng viễn thôngDỊCH VỤ NÀY PHÙ HỢP VỚI KHÁCH HÀNG

  • Kết nối với các chi nhánh nội hạt hoặc liên tỉnh.
  • Cần thiết lập một mạng lưới lớn các tổ chức tư nhân (WAN).
  • Triển khai các ứng dụng băng thông rộng, chẳng hạn như chuyển file, dữ liệu, email, chia sẻ tài nguyên mạng, các ứng dụng ERP, phần mềm chuyên dụng, hội thảo VPN...
  • Cam kết về chất lượng dịch vụ từ các nhà cung cấp.
  • Cần theo dõi một cách có hệ thống và cảnh báo khi có sự cố.