DỊCH VỤ LƯU TRỮ - CLOUD HOSTING

Cloud Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ liệu website thông qua công nghệ điện toán đám mây trên máy chủ Windows hoặc Linux.
Cloud Hosting là quá trình tiếp nhận tài nguyên máy tính từ nhà cung cấp công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) đến host data, mạng lưới… 

LINUX CLOUD HOSTING

DCN-L1
Dung lượng 1 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 1
SSL Let's Encrypt Free
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Cloud Linux & cPanel
DCN-L2
Dung lượng 3 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 2
SSL Let's Encrypt Free
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Cloud Linux & cPanel
DCN-L3
Dung lượng 6 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 3
SSL Let's Encrypt Free
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Cloud Linux & cPanel

WINDOWS CLOUD HOSTING

DCN-W1
Dung lượng 1 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 1
MSSQL Server Support
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Plesk Control Panel
DCN-W2
Dung lượng 3 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 2
MSSQL Server Support
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Plesk Control Panel
DCN-W3
Dung lượng 6 GB
Băng thông (tháng) Unlimited
Subdomain Unlimited
Packed domain Unlimited
Số lượng website 3
MSSQL Server Support
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Quản trị Plesk Control Panel

TÍNH NĂNG DỊCH VỤ

TÍNH NĂNG
OS Cloudlinux
Control Panel cPanel
EasyApache 4
Auto Backup(không tính vào dung lượng Host)
Apache 2.4 / PHP 5.3 - 7.3 / MySQL 5.6
PHP Modules: mod_rewrite, curl,
dom, GD2, hash, iconv, imap v.v..
Safe mode OFF
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7