GIẢI PHÁP CNTT TRỌN GÓI

Với giải pháp CNTT trọn gói, chúng tôi kết hợp giữa dịch vụ IT Support kèm theo dịch vụ Internet FTTH doanh nghiệp để mang đến cho Khách Hàng sự tiện lợi khi cần hỗ trợ và tiết kiệm chi phí.

GÓI DỊCH VỤ THAM KHẢO

G-01

1 - 5 người dùng

✔ Quản Trị Hệ Thống Mạng

✔ Quản Lý Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ

✔ Internet FTTH doanh nghiệp

✔ Hỗ Trợ Từ Xa Không Giới Hạn

G-02

6 - 10 người dùng

✔ Quản Trị Hệ Thống Mạng

✔ Quản Lý Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ

✔ Internet FTTH doanh nghiệp

✔ Hỗ Trợ Từ Xa Không Giới Hạn

G-03

11 - 15 người dùng

✔ Quản Trị Hệ Thống Mạng

✔ Quản Lý Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ

✔ Internet FTTH doanh nghiệp

✔ Hỗ Trợ Từ Xa Không Giới Hạn

G-04

16 - 20 người dùng

✔ Quản Trị Hệ Thống Mạng

✔ Quản Lý Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ

✔ Internet FTTH doanh nghiệp

✔ Hỗ Trợ Từ Xa Không Giới Hạn

Chi Tiết Dịch Vụ

Mô Tả Gói Dịch Vụ Giải Pháp CNTT Trọn Gói
QUẢN LÝ HỆ THỐNG, HỖ TRỢ KỸ THUẬT G-01 G-02 G-03 G-04
Số lượng văn phòng hỗ trợ tận nơi 1 1 1 1
Người sử dụng/Máy tính hỗ trợ 1-5 6-10 11-15 16-20
Modem Router/Switch LAN
Internet FTTH Doanh Nghiệp
Cloud Server
Quản trị hệ thống mạng (LAN, WLAN)
Quản trị hệ thống web mail Có(1-2) Có(1-2) Có(1-2) Có(1-2)
Hỗ trợ từ xa (qua telephone, email, remote) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hỗ trợ trực tiếp (onsite) <10 <10 <15 <15
Cam kết thời gian phản hồi <15 phút <15 phút <15 phút <15 phút
Cam kết thời gian có mặt tận nơi <2 tiếng <2 tiếng <2 tiếng <2 tiếng
Bảo trì định kỳ hệ thống 3 tháng/lần 3 tháng/lần 3 tháng/lần 3 tháng/lần
Phương thức nhận yêu cầu Portal/Email/Telephone Portal/Email/Telephone Portal/Email/Telephone Portal/Email/Telephone
Báo cáo hoạt động Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng