Dịch vụ kênh thuê riêng điểm - điểm (P2P)

Dịch vụ kênh thuê riêng điểm - điểm (P2P) là dịch vụ kết nối trực tiếp 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Dịch vụ này sẽ cung cấp giải pháp kết nối trực tiếp giữa 2 văn phòng công ty với băng thông không giới hạn.

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ


Không giới hạn băng thông

Kết nối trực tiếp với băng thông không giới hạn và cho tốc độ cao nhất


Dữ liệu được bảo mật hoàn toàn

Kênh truyền tải riêng biệt ngay với cả nhà cung cấp mạng, bảo mật tuyệt đối


Hỗ trợ ứng cứu 24/7/365

Hỗ trợ 24/7/365, có đính kèm bảng SLA để đánh giá chất lượng dịch vụ.CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Cam kết về chất lượng đường truyền: 100% dữ liệu được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng và kênh truyền tải hoàn toàn riêng biệt ngay với cả nhà cung cấp mạng.
  • Cam kết thời gian để khắc phục sự cố: Hỗ trợ 24/7/365, khắc phục sự cố khắc phục dịch vụ trong 4 giờ lỗi đường dây vật lý.