Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế (IPLC)

Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế (IPLC) là dịch vụ kết nối quốc tế kết nối 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Đây là dịch vụ kết nối quốc tế trực tiếp (điểm – điểm) với độ tin cậy cao và độ trễ thấp. Dữ liệu được truyền tải trên lớp vật lý giúp thông tin hoàn toàn được bảo mật.

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ


Kết nối trực tiếp và đáng tin cậy

Kết nối từ Việt Nam tới mọi điểm trên quy mô toàn cầu với độ trể thấp và độ tin cậy cao.


An toàn tuyệt đối

Hợp tác với các đối tác uy tín trên thế giới mang lại dịch vụ bảo mật tuyệt đối đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.


Đảm bảo chất lượng dịch vụ

Hỗ trợ 24/7/365, có đính kèm bảng SLA để đánh giá chất lượng dịch vụ.
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Cam kết về chất lượng đường truyền: 100% thông tin được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng.
  • Cam kết về tốc độ của các kênh theo yêu cầu của khách hàng: Sự ổn định của đường truyền 99,95%.
  • Cam kết về thời gian trễ của đường truyền: Được nêu trên bảng SLA.
  • Cam kết thời gian để khắc phục sự cố: Hỗ trợ 24/7/365, khắc phục sự cố khắc phục dịch vụ trong 4 giờ đối với các lỗi đường dây vật lý.
  • Cam kết về bồi thường: Khi “Số lượng gói tin bị mất” trung bình tháng trên 0,5%, khách hàng sẽ nhận được bồi thường cho phí dịch vụ thêm 0,5% trong tháng