Dịch vụ kết nối Internet IP Transit

Dịch vụ kết nối Internet IP Transit là dịch vụ cung cấp truyền tải dữ liệu lớn từ hệ thống hạ tầng của khách hàng trong nước qua cổng kết nối quốc tế hay hạ tầng kết nối Internet quốc tế của nhà cung cấp.

Dịch vụ cung cấp đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

 • Nhà mạng trong nước và quốc tế.
 • Đơn vị cung cấp IP và các trạm trung chuyển IX trong nước và quốc tế.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ Cloud, Hosting, Domain, CDN.
 • Các nhà cung cấp mạng.Lợi ích của dịch vụ

 • Hóa đơn thanh toán theo 95% độ khả dụng / tháng.
 • Dịch vụ luôn sẵn sàng vào tất cả các thời điểm.
 • Giao thức kết nối BGP.
 • Kết nối trực tiếp với nhiều nhà cung cấp mạng Tier 1.
 • Mạng hỗ trợ đa nhiệm.
 • Cam kết chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.
 • Mô hình hỗ trợ NOC chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ IPv6.