Dịch vu kết nối Internet Leased Line (ILL)

Dịch vụ kết nối Internet Leased Line (ILL) là dịch vụ internet trực tiếp được cam kết về chất lượng dịch vụ, cung cấp cho khách hàng một giải pháp để kết nối Internet trực tiếp với băng thông cố định và bảng SLA (Service Level Agreement) để đánh giá chất lượng dịch vụ.

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ


Không chia sẻ băng thông

Kết nối trực tiếp toàn cầu mà không bị chia sẻ băng thông


Luôn sẵn sàng với độ tin cậy cao nhất

Các hướng kết nối toàn cầu đa dạng, đảm bảo kết nối xuyên suốt thời gian hoạt độngGiám sát và hỗ trợ chuyên dụng

Hệ thống giám sát tự động và thông minh
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Cam kết về chất lượng đường truyền: 100% thông tin được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng.
  • Cam kết về tốc độ của các kênh theo yêu cầu của khách hàng: Sự ổn định của đường truyền 99,95%.
  • Cam kết về thời gian trễ của đường truyền: Được nêu trên bảng SLA.
  • Cam kết thời gian để khắc phục sự cố: Hỗ trợ 24/7/365, khắc phục sự cố khắc phục dịch vụ trong 4 giờ đối với các lỗi đường dây vật lý.
  • Cam kết về bồi thường: Khi “Số lượng gói tin bị mất” trung bình tháng trên 0,5%, khách hàng sẽ nhận được bồi thường cho phí dịch vụ thêm 0,5% trong tháng