MÁY CHỦ RIÊNG - DEDICATED SERVER

Dedicated server hay còn được biết là máy chủ riêng. Là một hình thức lưu trữ thông tin trên Internet mà server/máy chủ chạy trên máy chủ dữ liệu là một chiếc máy tính vật lý. Hoàn toàn độc lập, không chia sẻ với bất cứ hệ thống nào. Do đó, hình thức lưu trữ này có độ bảo mật và an toàn cao.
Để đảm bảo Dedicated server vận hành trơn tru và ổn định, xuyên suốt 24/7. Nó được trang bị hệ thống mạng, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, UPS với đầy đủ các tính năng hỗ trợ dự phòng về tài nguyên, nguồn điện, … tại trung tâm máy chủ dữ liệu.

DS-01
CPU Intel® Xeon® E5-26xx V1-8 cores, 16 Threads
RAM 48 GB
SSD 2 x 480GB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 10Mbp/200Mbps
DS-02
CPU 2 x Intel® Xeon® E5-26xx V1-16 cores, 32 Threads
RAM 48 GB
SSD 2 x 480GB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 10Mbp/200Mbps
DS-03
CPU 12 Core,
Threads 24,
30 Mb Cache
RAM 48 GB DDR4
SSD 2 x 480GB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 10Mbp/300Mbps
DS-04
CPU 2 x Intel® Xeon® E5-26xxV3 - 24 cores, 48 Threads
RAM 64 GB DDR4
SSD 2 x 1TB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 10Mbp/300Mbps
DS-05
CPU 1x Intel Xeon Gold 6138 (2.0Ghz, 27.5MB, 20C/40T)
RAM 48 GB
SSD 2 x 480GB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 12Mbp/300Mbps
DS-06
CPU 2x Intel Xeon Gold 6138 (2.0Ghz, 27.5MB, 20C/40T)
RAM 64 GB
SSD 2 x 1TB Enterprise
IPv4 1
Data Transfer Unlimited
Băng thông dùng chung quốc tế/trong nước 12Mbp/400Mbps
DỊCH VỤ BỔ SUNG
Tăng công suất điện cho server (block 50W) 1
Bổ sung băng thông trong nước dùng chung không thêm cổng 100 Mbps
500 Mbps
1 Gbps
Bổ sung băng thông trong nước dùng riêng không thêm cổng 100 Mbps
200 Mbps
500 Mbps
1 Gbps
2 Gbps
5 Gbps
Bổ sung băng thông trong nước dùng riêng không thêm cổng 5 Mbps
10 Mbps
15 Mbps
20 Mbps
Bố sung địa chỉ IP 01 IPv4
Thêm kết nối LAN 01 port 1 Gbps