Phân phối cung cấp các vật tư viễn thông

Chúng tôi chuyên phân phối phụ kiện quang:

  • Cáp viễn thông các loại : cáp quang treo, cáp quang ngầm, cáp quang chôn, cáp đồng...
  • Thiết bị hàn nối, đo kiểm viễn thông.
  • Thiết bị đầu cuối : Modem, Router, Switch, SDH Thiết bị VoIP.
  • Vật tư thiết bị phụ kiện: SFP quang, SFP đồng, dây nối quang (Pigtail), dây nhảy quang (Pathcord), Media Converter, măng xông quang, ODF, Fast connector, cáp mạng.
  • Máy chủ Server.
  • Bộ lưu điện UPS.
  • Tủ Rack mạng.
  • Camera giám sát.
  • Thang cáp, máng cáp.