Phân phối cung cấp phụ kiện đồ dùng cáp quang

Máy hàn quang

Máy đo OTDR

Các phụ kiện đồ dùng cáp quang:

  • Dao cắt chính xác sợi cáp quang.
  • Kiềm tuốt sợi cáp quang.
  • Dao xẻ lấy khoảng giữa ống lỏng.
  • Máy đo công suất quang.
  • Lưỡi dao cắt chính xác sợi cáp quang.
  • Điện cực máy hàn cáp quang.
  • Lọ đựng cồn.
  • Túi đựng đồ.
  • Bút soi thông quang.
  • Các phụ kiện khác.