Phân phối cung cấp các vật tư viễn thông

    Chúng tôi chuyên phân phối phụ kiện quang: Cáp quang, Cáp mạng, Cáp thoại, Dây nối, Dây nhảy, ODF, Converter, SFP, Bộ chia quang, Măng xông, Tủ Rack, Router, Switch…….

    1
    Bạn cần hỗ trợ?