Bảo trì bảo dưỡng mạng cáp quang

Bảo trì bảo dưỡng mạng cáp quang

– Đo kiểm mạng cáp quang bị sự cố, xử lý lỗi, suy hao trên toàn tuyến
– Đo kiểm nghiệm thu công trình mạng cáp quang, cáp đồng, nghiệm thu công trình hoàn công

1
Bạn cần hỗ trợ?