Tư vấn thiết kế hạ tầng mạng nội bộ tòa nhà

    Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị đấu nối (Hub, Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng…

    1
    Bạn cần hỗ trợ?