INTERNET KÊNH THUÊ RIÊNG – ILL

Dịch vụ Internet kênh thuê riêng – ILL là dịch vụ internet trực tiếp được cam kết về chất lượng dịch vụ, cung cấp cho khách hàng một giải pháp để kết nối Internet trực tiếp với băng thông cố định và bảng SLA (Service Level Agreement) để đánh giá chất lượng dịch vụ.


Đặc điểm của dịch vụ


Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết về chất lượng đường truyền: 100% dữ liệu được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng.

Cam kết về tốc độ của các kênh theo yêu cầu của khách hàng: Sự ổn định của đường truyền 99,95%

Cam kết  thời gian trễ của đường truyền: Được nêu trực tiếp trong bảng SLA.

Cam kết thời gian để khắc phục sự cố: Hỗ trợ 24/7/365, khắc phục sự cố dịch vụ trong 04 giờ với các lỗi đường dây vật lý.

Cam kết về hoàn phí: Khi “Số lượng gói tin bị mất” trung bình tháng trên 0,5%, khách hàng sẽ nhận được giảm trừ cước phí dịch vụ 0,5% trong tháng đó.

1
Bạn cần hỗ trợ?