Thi công công trình viễn thông  • Lắp đặt các thiết bị viễn thông và thiết bị truy cập.
  • Lắp đặt các tuyến truyền dẫn bao gồm các tuyến cáp quang, cáp đồng.
  • Thực hiện các dịch vụ lắp đặt thiết bị, cấu hình thiết bị (SDH, Router, Switch, Modem...).
  • Thi công cáp quang, cáp đồng, cáp trục, hầm cống cáp trong nội thị thành Phố và các tỉnh lân cận.


Bảo trì bảo dưỡng mạng cáp quang

  • Đo kiểm mạng cáp quang bị sự cố, xử lý lỗi, suy hao trên toàn tuyến.
  • Đo kiểm nghiệm thu công trình mạng cáp quang, cáp đồng, nghiệm thu công trình hoàn công.