Dịch vụ truyền số liệu (MPLS)

Dịch vụ truyền số liệu (MPLS) là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu, các kết nối từ trụ sở chính công ty đến các chi nhánh bằng một kênh duy nhất tại trụ sở chính (còn gọi là điểm-đa điểm) giúp tiết kiệm tài nguyên, kết nối và thiết bị tại trụ sở chính. Dịch vụ sử dụng công nghệ chuyển mạch, công nghệ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) là công nghệ hiện đại nhất trên thế giới, mang lại cho khách hàng dịch vụ chất lượng kết nối tốt nhất, đảm bảo sự ổn định và tốc độ truyền dẫn.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ


Cam kết về chất lượng đường dây

100% dữ liệu được gửi qua kênh dữ liệu của khách hàng.


Cam kết về tốc độ của các kênh theo yêu cầu của khách hàng

Sự ổn định của đường truyền 99,95%


Cam kết về thời gian để khác phục sự cố

Cam kết phản hồi sự cố trong vòng 15 phút, khác phục sự cố dịch vụ trong 04 giờ đối với lỗi đường dây vật lý.DỊCH VỤ NÀY PHÙ HỢP VỚI KHÁCH HÀNG

  • Kết nối với các chi nhánh nội hạt hoặc liên tỉnh.
  • Cần thiết lập một mạng lưới lớn các tổ chức tư nhân (WAN).
  • Triển khai các ứng dụng băng thông rộng, chẳng hạn như chuyển file, dữ liệu, email, chia sẻ tài nguyên mạng, các ứng dụng ERP, phần mềm chuyên dụng, hội thảo VPN...
  • Cam kết về chất lượng dịch vụ từ các nhà cung cấp.
  • Cần theo dõi một cách có hệ thống và cảnh báo khi có sự cố.